Onze support

SportSupport voert voor jouw vereniging de salarisadministratie uit. Maar onze werkzaamheden gaan verder dan het draaien van loonstrookjes en het berekenen en aangeven van de loonbelasting. We nemen ook het tijdig betalen van de lonen en loonbelasting uit handen. En dat niet alleen!

Na een zorgvuldige analyse van de wensen van het bestuur stellen we een op maat gemaakte samenwerking met de vereniging voor, die kan bestaan uit:

  • salarisadministratie
  • ziekteverzuimverzekering
  • arbodienst
  • juridische & fiscale support
  • opstellen arbeidsovereenkomsten
  • advies & begeleiding

Onze klanten mogen ons altijd bellen voor informatie en advies. SportSupport kent de sportwereld en het verenigingsleven van binnenuit. We weten hoe het is om actief te zijn in een club: als sporter, bestuurder, vrijwilliger en als professioneel trainer/coach. Door onze jarenlange ervaring weten we wat er speelt bij sportverenigingen en wat er kan gaan spelen. We beschikken over actuele kennis op het gebied van salarisadministratie, belastingen en arbeidsovereenkomsten.

SportSupport is onderdeel van Eikelboom & De Bondt uit Leusden. Al meer dan 30 jaar adviseert en begeleidt Eikelboom & De Bondt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, vrijwilligersorganisaties, goede doelen, non-profit instellingen en particulieren op financieel en fiscaal gebied. Maar ook het ontwikkelen van salarissoftware en het schrijven van fiscale uitgaven voor Wolters Kluwer en de Sdu behoren tot de activiteiten.

Bel/mail mij
Teamwork

Onze support

Salarisadministratie

Wij verzorgen de salarisadministratie van de vereniging, niet alleen van de werknemers die in dienst zijn, maar ook van alle betaalde vrijwilligers. Iedere maand verwerken wij alle mutaties en maken wij de loonstroken. Ook verzorgen wij de aangifte loonheffingen, leveren wij de jaaropgaven en doen wij opgave aan de Belastingdienst van betalingen aan derden. Voor het uitwisselen van gegevens met de vereniging en de werknemers gebruiken wij het beveiligde portal Salariscentrum. Voor het digitaal ondertekenen van documenten hebben wij ValidSign in gebruik. Desgewenst verrichten wij namens de vereniging de maandelijkse betaling van de nettolonen en de loonheffingen.

Ziekteverzuimverzekering

Een werkgever heeft bij ziekte van een werknemer een loondoorbetalingsplicht gedurende twee jaar. Om het financiële risico hiervan af te dekken kan de vereniging een ziekteverzuimverzekering afsluiten. Wij bieden een collectieve verzuimverzekering waaraan veel sportverenigingen meedoen. Bij deelname hieraan verzorgen wij namens de vereniging het gehele proces van opvolgen, monitoren, begeleiden en afhandelen van een ziekmelding door een werknemer.

Arbodienst

Een werkgever moet zich verplicht laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. Wij hebben een contract met een arbodienst waarbij de vereniging zich kan aansluiten. Bij deelname aan deze collectieve arbodienstverlening verzorgen wij namens de vereniging alle contacten met de arbodienst. Wij voeren dan ook de verzuimbegeleiding met de werknemer uit.

Juridische & fiscale support

Wij helpen de vereniging met het zo optimaal mogelijk inzetten van de fiscale mogelijkheden, zoals werkkostenregeling en onbelaste vrijwilligersvergoeding. Met onze inzet is een vereniging op het gebied van de loonheffingen in control. Bij een loonbelastingcontrole staan we de vereniging bij in de opstelling naar de Belastingdienst. Ook bij de juridische aspecten van het werkgeverschap, zoals aannemen, ziekmelding, verlofrechten en ontslag van werknemers, staan wij de vereniging graag te woord. Natuurlijk voldoet onze dienstverlening volledig aan alle privacyeisen vanuit de AVG.

Opstellen arbeidsovereenkomsten

Veel rechten en plichten tussen werkgevers en werknemers zijn wettelijk geregeld, zoals minimumloon, opzegtermijn en loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast is het heel belangrijk nadere afspraken met werknemers te maken en deze in een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Wij helpen de vereniging een juridisch juiste arbeidsovereenkomst op te stellen, met daarin de specifieke aspecten van een (top)sportvereniging. Desgewenst verzorgen wij de ondertekening van de overeenkomst via onze digitale handtekeningservice ValidSign.

Advies & begeleiding

Wij staan klaar voor alle aspecten rondom het werkgeverschap en geven hierover gevraagd en ongevraagd advies. Namens de vereniging onderhouden wij contacten met de Belastingdienst, verzuimverzekeraar, arbodienst en andere betrokkenen, zoals de administrateur of accountant. Desgewenst beantwoorden we ook vragen van de werknemers zelf. Ook fungeren we graag als sparringpartner voor het bestuur over kwesties als belonen, leiding geven, conflicten met werknemers en de toepassing van de vrijwilligersregeling.

Wij hebben over de vrijwilligersregeling een speciaal kennisdocument beschikbaar.

Mail mij het kennisdocument vrijwilligersregeling

Contactformulier