Salarisadministratie

BETERE SFEER, BETERE PRESTATIES

SportSupport ontlast uw bestuur, draagt bij aan de tevredenheid van het personeel dat bij uw organisatie in dienst is en zorgt ervoor dat de salarisadministratie van uw club voldoet aan de verplichtingen vanuit de overheid. Daarnaast kunnen we de loonkosten van verenigingen in de meeste gevallen verlagen. Dit doen we door maximaal gebruik te maken van de wettelijk toegestane onbelaste vergoedingen. Dit alles komt de sfeer en prestaties binnen uw vereniging ten goede.

Het totaalpakket van SportSupport:

 • Salarisadministratie inclusief uitbetaling salarissen
 • Archivering van loondossiers
 • (Aan-) melding en elektronische aangiften bij de belastingdienst
 • Verzorgen van premie- en belastingafdrachten
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Uitwerken van loon- en onkostenberekeningen
 • Digitale verzending loonstroken en jaaropgaven
 • Informatie en advies
 • Bemiddeling bij arbeidsconflicten
 • Verzorgen van een verzuimverzekering en een arbo-aansluiting inclusief afhandeling van ziekmeldingen
 • Conform wet- en regelgeving

Met totaalpakket bedoelen we ook echt TOTAALpakket

De salarisadministratie houdt niet op bij het uitbetalen van uw personeel. Ook de aanmelding bij de Belastingdienst, de maandelijkse elektronische aangifte, het uitwerken van loon- en onkostenberekeningen en het opstellen van contracten behoren tot het totaalpakket dat wij u bieden. Daarnaast kunt u te allen tijde bij ons terecht voor informatie en advies, bijvoorbeeld over het gebruik van onbelaste en vrijwilligersvergoedingen.

Goed geregeld, dat geeft rust

Bestuurslid van een sportorganisatie zijn is een verantwoordelijke functie, waarbij u te maken heeft met bestuurlijke aansprakelijkheid. Het is daarom ook in uw eigen belang om steeds te handelen volgens de wettelijke eisen en regels. Wij volgen de fiscale en burgerlijke wet- en regelgeving op de voet en toetsen alles hieraan. Zo weet u zeker dat u als bestuur alle zaken goed hebt geregeld.

Meer weten?
Wilt u meer informatie ? Vul vrijblijvend het offerte-formulier en wij nemen contact met u op.
Uiteraard kunnen ook niet sport gerelateerde organisaties en bedrijven bij ons terecht voor het verzorgen van hun salarisadministratie